Luleå Nämndemannaförening

Arkiv

Arkiv

Nämndemännens Framtid?

Krister Hammarbergh, riksdagsledamot i justitieutskottet och Moderaternas ansvarige för rättsfrågor, var inbjuden av Luleå Nämndemannaförening den 29 april för att redogöra för det aktuella läget ...
Arkiv

Fredag 31 maj

Studiebesök planeras till Johannisbergs ungdomshem, Kalix. Gemensam avresa kl 13.00. Återkommer med inbjudan i början av maj.

Endast för administratörer