Luleå Nämndemannaförening

Krister Hammarbergh, riksdagsledamot i justitieutskottet och Moderaternas ansvarige för rättsfrågor, var inbjuden av Luleå Nämndemannaförening den 29 april för att redogöra för det aktuella läget vad gäller nämndemännens framtid.

Hans egna ståndpunkter kunde sammanfattas i två meningar. “Det finns ett brett stöd i riksdagen för nämndemannasystemet.” Och när det gäller det väntade förslaget om fri kvot — att man ska kunna utses till nämndeman utan att vara nominerad av ett politiskt parti — menade Krister Hammarbergh att partierna har sig själva att skylla.

“De har inte gjort sin hemläxa, trots att det sedan länge funnits en kritik mot att nämndemännen inte representerar svenska folket tillräckligt väl när det till exempel gäller ålder och etnicitet.”

Nämndemannautredningen väntas lägga sitt förslag den 28 juni.

Endast för administratörer