Luleå Nämndemannaförening

Fredag 31 maj

Studiebesök planeras till Johannisbergs ungdomshem, Kalix. Gemensam avresa kl 13.00.

Återkommer med inbjudan i början av maj.

Endast för administratörer