Luleå Nämndemannaförening

Luleås nämndemannaförening 2024

Styrelsen

 • Ordförande

Margareta Bladfors Eriksson

 • Vice ordförande

Helena Lindvall

helenalindvall@yahoo.se
070-383 90 74
 • Kassör

Christina Sandkvist

fam_sandkvist@hotmail.com
070- 544 12 95
 • Sekreterare

Kerstin Olsson

kerstinolsson@live.se
070-360 50 62
 • Styrelseledamot

Andreas Lennerö

mrandy71@hotmail.com
070-367 28 39
 • Styrelseledamot

Fredrik Bergstedt

nihilost@hotmail.com
070-289 71 37
 • Ersättare

Paul Holmgren

pholmgren@hotmail.se
073-896 21 65
 • Ersättare

Kimmo Yliniemi

kimmo.yliniemi@gmail.com
070-222 47 86
 • Ersättare

Ralf Lövgren

ralfiheden@hotmail.com
070-632 96 11
 • Valberedning

Rolf Kjell

Sammankallande
rolf.kjell@gmail.com
070-696 99 58

Revisorer

 • Revisor

Mona Blom

mona.m.blom@outlook.com
070-334 11 66
 • Revisor

Hans Strandberg

hans.strandberg@hotmail.se
070-586 79 33
 • Revisorsersättare

Elisabet Ericson

elisabethericson7@gmail.com
070-510 00 82

Föreningens plusgiro: 80 69 88-2.

Medlemsavgift: 200:-/år.

Endast för administratörer