Luleå Nämndemannaförening

Luleås nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Lars Lassinantti

lars.lassinantti@telia.com
070 - 651 78 42
  • Kassör

Gerd Niemi

gerdniemi@telia.com
070-660 61 89
  • Sekreterare

Kerstin Olsson

kerstinolsson@live.se
070-360 50 62
  • Styrelseledamot

Andreas Lennerö

mrandy71@hotmail.com
070-367 28 39
  • Styrelseledamot

Fredrik Bergstedt

nihilost@hotmail.com
070-289 71 37

Ersättare

Christina Sandkvist

fam_sandkvist@hotmail.com
070- 544 12 95

Kimmo Yliniemi

kimmo.yliniemi@gmail.com
070-222 47 86

Ralf Lövgren

ralfiheden@hotmail.com
070-632 96 11

Revisorer

  • Revisor

Mona Blom

mona.m.blom@outlook.com
070-334 11 66
  • Revisorsersättare

Elisabet Ericson

elisabethericson7@gmail.com
070-510 00 82

Föreningens plusgiro: 80 69 88-2.

Medlemsavgift: 200:-/år.

Endast för administratörer